Το Μέτωπο Κοινωνικής και Εθνικής Απελευθέρωσης (ΜΕΚΕΑ)

Με βάση τις δραματικές εξελίξεις και τον άμεσο κίνδυνο να οδηγηθούμε σε μη αναστρέψιμη οικονομική και κοινωνική καταστροφή, με το ξεπούλημα όλου του κοινωνικού μας πλούτου και την πλήρη πολιτική και οικονομική υποταγή του λαού από τις ξένες και ντόπιες ελίτ, συνδιαμορφώσαμε κείμενο:

ΈΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΗΞΗ ΕΝΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ: ΟΙ 10 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ – Φλεβάρης 2012.

Επικαιροποιημένοι Στόχοι ΜΕΚΕΑ – Μάρτιος 2016

Με τους στόχους αυτούς επιδιώκουμε την αποδέσμευση μας από τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, σε έναν νέο πραγματικό διεθνισμό που θεμελιώνεται στην αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια μεταξύ αυτοδύναμων οικονομιών. Απαραίτητη προϋπόθεση η άμεση μονομερής έξοδος από την ΕΕ (και συνακόλουθα την Ευρωζώνη), ώστε να δημιουργήσουμε τις βάσεις για αυτοδύναμη οικονομία και για την ανάκτηση της οικονομικής και εθνικής κυριαρχίας μας, χωρίς την οποία οποιαδήποτε αυτοδιάθεση μας σαν Λαός είναι αδύνατη σήμερα. Έτσι μόνο ο λαός μας, έχοντας ορθοποδήσει από την σημερινή λαίλαπα, θα μπορούσε να προχωρήσει στην συστημική αλλαγή που θα επιλέξει,η οποία θα μπορούσε να είναι και μια πραγματική (Περιεκτική) Δημοκρατία που θα εξασφάλιζε την ίση κατανομή πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής δύναμης μεταξύ όλων των πολιτών.

Η Έκκληση για ένα Μέτωπο Κοινωνικής & Εθνικής Απελευθέρωσης (ΜΕΚΕΑ) αποτελεί μια πρωτοποριακή πρόταση για Μέτωπο που, αντίθετα με τα ιστορικά Μέτωπα, δεν θεμελιώνεται στην ένωση πολιτικών παρατάξεων, μετά από διάφορα «παζάρια» μεταξυ τους, για να βγει ένας ελάχιστος κοινός παρονομαστής που θα στηρίζει έναν βασικό στόχο (π.χ. την πάλη κατά του φασισμού στο ΕΑΜ ή στον Ισπανικό Εμφύλιο του 1936 κ.λπ.). Όλα αυτά ήταν Μέτωπα που ξεκινούσαν «από τα πάνω», από τις ηγεσίες κομμάτων ή οργανώσεων, όσο προοδευτικές και αν ήταν αυτές και ο στόχος τους. Το ΜΕΚΕΑ όμως είναι ένα Μέτωπο «από τα κάτω», αφού δεν είναι Μέτωπο πολιτικών οργανώσεων, αλλά μέτωπο ΠΟΛΙΤΩΝ, στο οποίο μετέχει κάθε πολίτης που δεσμεύεται από τους στόχους του ΜΕΚΕΑ, ανεξάρτητα από πολιτικές ή ιδεολογικές καταβολές. Οι ελευθεριακές αυτές αρχές εκφράζονται επίσης στην Πρόταση για το Οργανωτικό που συμπληρώνει την Έκκληση. Η σελίδα αυτή είναι υπό κατασκευή. Για ενημέρωση και συμμετοχή στην Πρωτοβουλία του Μετώπου επικοινωνήστε στο:

6937.835.919 | Επικοινωνία

Share